Mandi

Adelajda

Kce... Ref:
Jasha Adelajda,Adelajda
Jasha Adelajda,Adelajda
Jasha Adelajda,o Adelajda Jasha Adelajda,Adelajda
Jasha Adelajda,Adelajda
Jasha Adelajda,o Adelajda Ajde ca pi knoj
Adelajden me vullnet
ajde Mandi i Nishtulles
o e past me jet ajde ca pi knojo
sonte me vullnet
Mandi i Nishtulles
o e past me jet Ref:2x
Jasha Adelajda,Adelajda
Jasha Adelajda,Adelajda
Adelajda,Adelajd e vogel kce..kceE o te gilavava o Adelajda
te gilavava Adelajda
o Mandi i Nishtulles gilavea
ajde Mandi te gilavea
aj te gilavava Adelajda
te gilavava o Adelajda
Mandi i Nishtulles
un po i knojo2x
o Adelajden ca ja knojo
Adelajd e vogel
un ja knoj
o ca i knoj ren me rene
ca i knoj o ren me ren
a te gilavava Adelajda
te gilavava Adelajda
lellelejj..

Ju pëlqen teksti? Komentoni më poshtë: