Safet Rizaj

Taleal Bedru

Tale al- bedru aleynâ
Min theniyyâtil vedâ
Vecebe'shukru aleynâ
Mâ deâ lillahi dâ agoi hena katermdhjetshe
nga ai vendi mirqesis
sa te gzuar pote presim
falemnderit perendis Ente shemsun, ente bedrun
Ente nurun âlâ nur
Ente misbe hassureyya
Ya habîbi, ya Rasul Tala al- bedru aleynâ
Min theniyyâtil vedâ
Vecebe'shukru aleynâ
Mâ deâ lillahi dâ o i derguar prej madherije
tperqafojme me shume knaqesi
ti medinen e shendrite
edhe gjirin e vllazenis eyuhel mab uthu fina
cite bil emril muta
cite sherraftel medina
merhaban ya hara da Ente shemsun, ente bedrun
Ente nurun âlâ nur
Ente misbe hassureyya
Ya habîbi, ya Rasul Tala al- bedru aleynâ
Min theniyyâtil vedâ
Vecebe'shukru aleynâ
Mâ deâ lillahi dâ o i derguar prej madherije
ty te presim me salam
ti medinen e shendrite
edhe gjirin e vllazeris Ente shemsun, ente bedrun
Ente nurun âlâ nur
Ente misbe hassureyya
Ya habîbi, ya Rasul Tala al- bedru aleynâ
Min theniyyâtil vedâ
Vecebe'shukru aleynâ
Mâ deâ lillahi dâ je si djelli je si hana
ti je drite e ti je nur
tbukur si ti skemi pare
asnjeher oj ftyr e gzum Tala al- bedru aleynâ
Min theniyyâtil vedâ
Vecebe'shukru aleynâ
Mâ deâ lillahi dâ

Albumet:

Ju pëlqen teksti? Komentoni më poshtë: