I
Zare moj dil te fiku
Zare moj dil te fiku Po te pret arshiku mi Zare sa e bukur je
Po te pret arshiku mi Zare sa e bukur je II
Zare moj dil te moni
Zare moj dil te moni Po te pret jarani mi Zare sa e bukur je
Po te pret jarani mi Zare sa e bukur je III
Zare moj dil te avllia
Zare moj dil te avllia Po te pret shoqnija mi Zare sa e bukur je
Po te pret shoqniJa mi Zare sa e bukur je IV
Zale moj dil te porta
Zare moj dil te porta Te te shohin bota mi Zare sa e bukur je
Te te shohin bota mi Zare sa e bukur je

Ju pëlqen teksti? Komentoni më poshtë: